Trackson

När du behöver fånga kundens eller den blivande kundens uppmärksamhet kan det vara smart att göra en attentionfilm för exempelvis social media. I det här exemplet så fick vi uppdraget av Trackson, som har elektroniska körjournaler som sin affärsidé. Vi blandade flera olika arbetssätt för att få till en trevlig produkt. Animation, film och green screen mm. Vi gjorde även en film om enkelheten i en annan del av projektet. Trackson var tydligt med i processen från start till mål och kunde därför komma med glada tillrop och input under resans gång. Ananas nöjda, Trackson nöjda. Ett kul projekt och ännu en nöjd kund. Precis som det ska vara.

16 views0 comments

Recent Posts

See All