top of page

Trackson

Updated: Dec 15, 2022

Att skapa en attentionfilm kan vara en smart strategi för att fånga uppmärksamhet från kunder och potentiella kunder, speciellt på sociala medier. I det här exemplet fick vi uppdraget att göra en film för Trackson, ett företag som erbjuder elektroniska körjournaler.

Vi använde oss av flera olika tekniker, såsom animation, film och green screen, för att skapa en trevlig produkt. Vi gjorde även en film som visade på enkelheten i en annan del av projektet. Trackson var med i processen från start till mål och kunde därför ge input och glada tillrop under resans gång.

Både vi på Ananas och Trackson var nöjda med resultatet - ett kul projekt och en nöjd kund. Precis som det ska vara!

23 views0 comments

Recent Posts

See All

SYLT

bottom of page